*E-egzamin

Zapraszam uczniów klas III (i nie tylko) do korzystania z ciekawej formy nauki, jaką jest udział w programie: E-EGZAMIN. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie uczniom klas III naszej szkoły powtórzenia najważniejszych treści programowych z zakresu historii (klasy I – II) przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Po kliknięciu na odpowiednie hasło można otworzyć prezentację multimedialną dotyczącą danej tematyki omawianej wcześniej podczas zajęć. Dla wygody ucznia poszczególne jednostki są adekwatne do treści rozdziałów w podręczniku do historii pt. Śladami przeszłości z wyd. Nowa Era. Zapraszam do korzystania, powtarzania i życzę sukcesów podczas egzaminu.

Maciej Śmieszniak


Klasa I

Rozdział I – Początki cywilizacji link

Rozdział II – Antyczna Grecja link

Rozdział III – Imperium Rzymskie link

Rozdział IV – Początki średniowiecza link

Rozdział V – Polska pierwszych Piastów link

Klasa II

Rozdział I – Polska i świat w XII – XIV wieku link

Rozdział II – Społeczeństwo średniowiecza link

Rozdział III – U schyłku średniowiecza link

Rozdział IV – Narodziny nowożytnego świata link

Rozdział V – Rzeczpospolita XVI wieku link

Rozdział VI – Wiek wojen link