Dla uczniów oraz rodziców

Dodawane są tutaj najważniejsze informacje odnoszące się dla rodziców oraz ich pociech.

Plan lekcji:

Plan dla klas gimnazjum

Kadra szkoły oraz dane kontaktowe:

Kadra szkoły i dane teleadresowe szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO):

WSO

Statut szkoły:

Statut

Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych oraz broszura informacyjna:

Procedura korzystania z telefonów

Broszura informacyjna

Listy Rzecznika Praw Dziecka i Podsekretarza Stanu w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie:

List Rzecznika Praw Dziecka – Zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z sieci Internet

Podsekretarz Stanu Marek Kopeć – Cyberbezpieczeństwo

Spotkania z rodzicami:

Terminy wywiadówek i konsultacji

Zestaw podręczników na lata 2016-2017:

Podręczniki

E-egzamin z historii, czyli powtórka przed egzaminem:

E-egzamin

Realizacja godzin „Wychowania do życia w rodzinie
w klasie III gimnazjum.
Rok szkolny 2016/2017, semestr II

Wychowanie do życia w rodzinie – rozkład materiału na luty 2017

Regulamin dyskotek

Regulamin dyskoteki 13.10.2016

Regulamin „Szczęsliwego Numerka”

Regulamin szczęśliwego numerka